Welkom bij Bridges for Choice

Het aanwezige potentieel helpen aanboren

zodat het effectief tot uiting komt in concrete samenwerkingsrelaties

Natuur als metafoor

In de natuur houdt alles verband met elkaar. Erkenning van het unieke in zijn samenhang levert niet alleen een boeiend tafereel op maar is ook noodzakelijk om het geheel optimaal te helpen ontplooien. De natuur heelt. Het is natuurlijk mensen, teams, organisaties meer heel te helpen worden. Bridges for Choice creëert condities die het natuurlijk proces ondersteunen.

Volgende

Wie ben ik

Samenwerken met Bridges for Choice is samenwerken met Marina Avau:

Volgende

Diensten

Waarmee kunnen wij u helpen?

Organisatie-Ontwikkeling

Geïntegreerde interventies die helpen mensen, strategie, structuur en samenwerkingsverbanden beter op mekaar af te stemmen.
Vanuit meerdere perspectieven en met interventies op diverse niveaus binnen de organisatie .

HR-processen en –systemen

Ontwerp van een aan de organisatie aangepaste HR-architectuur met aandacht voor gealigneerde HR-processen en –systemen
(performance management, talent management, competentie management…).

Assessment & Development Centers

De D.E.S.T.I.N.Y.-aanpak brengt het samenspel van competenties en cognitieve capaciteit gestructureerd in kaart.
Via de D.E.S.T.I.N.Y. kunnen we uitspraken doen over iemands huidig en toekomstig functioneren (eerstvolgende 5 jaar) op een schaal van 5 complexiteitsniveaus.
Deze unieke assessment methode laat toe om ontwikkelingsplannen af te stemmen op het niveau waarop managers (dienen te) functioneren.

Loopbaancoaching

Zowel individueel als via groepssessies (Realizing your career potential ; Becoming who you are).

Team coaching

De samenwerking binnen teams optimaliseren. Oog voor teameffectiviteit en teamdynamiek. Nadruk op effectieve samenwerkingsrelaties waarbij er respect is voor de uniekheid van elke persoon, waar verschillen optimaal benut worden en elkeen zijn verantwoordelijkheid neemt in relatie tot mekaar en de beoogde doelen. Specifieke accenten voor directie- en managementteams.

Leiderschapsontwikkeling

Ontwerpen en faciliteren van bouwstenen die bijdragen tot leiderschapseffectiviteit en authentiek leiderschap. Ervaringsgerichte begeleiding van leergroepen.

Existentieel counselen

Aandacht voor existentiële vragen en noden. Een plek waar diepere levensthema’s met de bijhorende verlangens en kwetsuren “gedragen” worden zodat heling kan plaatsvinden.

Conflicten uitklaren

Bemiddelen bij conflicten tussen individuen of binnen teams. Conflicten ombuigen naar nieuwe kansen.

Coaching bij bedrijfsoverdracht

Aandacht voor de menselijke aspecten bij bedrijfsoverdracht en generatiewissel.

Elke mens is een bron van mogelijkheden strevend naar realisatie...

Ik geloof dat elke mens ernaar streeft een zinvolle bijdrage te leveren, zijn/haar voetprint na te laten in dit leven. Persoonlijke ontwikkeling en bijdragen via het werk zijn onlosmakelijk verbonden. Integratie van alle aspecten binnen de persoon (persoonlijkheid, waarden, drijfveren, competenties, capaciteit...) en optimale afstemming tussen persoon en werk, tussen mensen onderling in de context van de verwachte bijdragen (doelen, functies, rollen), zijn een voortdurende uitdaging waarbij een klankbord of gids vaak kunnen helpen. Deze gids en mede-reisgezel wil ik graag zijn voor de mensen waarmee ik samen op weg ga.

Next

Principes

Referenties

Organisatie-Ontwikkeling

…een diep inzicht in de intermenselijke relaties en hoe die te dynamiseren in een complexe innovatieve omgeving

De jarenlange samenwerking met Marina Avau heeft in de organisatie tot grondige en diepgaande veranderingen geleid.
Haar zeer professionele aanpak met concrete impact zowel op individu, team als organisatie, is gebaseerd op een brede en onderbouwde kennis van het HR domein maar vooral op een diep inzicht in de intermenselijke relaties en hoe die te dynamiseren in een complexe innovatieve omgeving. De samenwerking met Marina is gekenmerkt door een evenwicht tussen helderheid, het niet kwetsend benoemen van de dingen, en een bedachtzaam doen bewegen van mensen en teams. Haar hoge beroepsethiek en integriteit zijn daarbij een zeer sterke troef.

Jeroen Deleu (Director Strategy & Corporate Development, Sirris)


HR-processen

…de opbouw van een nieuw HR beleidskader…sneller integratieproces bij fusie

Marina Avau heeft voor Flanders Make een belangrijke bijdrage geleverd voor de opbouw van de organisatie als fusie van twee bestaande organisaties, en voor de opbouw van een nieuw HR beleidskader met verschillende carrièrepaden voor verschillende type-functies en de uitwerking van de bijbehorende bandbreedte voor salarisopbouw. Via de samenwerking met Bridges for Choice werden bruggen gebouwd tussen de beide organisaties gesteund op een stabiel en stevig HR beleidskader dat de organisatie toelaat om zich verder te ontwikkelen. De ondersteuning heeft toegelaten om het integratieproces sneller door te voeren via een objectieve, onafhankelijke benadering gebruikmakend van de beschikbare expertise en ervaring van Marina Avau.

Dr. Ir. Dirk Torfs (CEO Flanders Make vzw)

Assessment & Development centers

…een klankbord om de mens achter elk talent nog beter te begrijpen

Marina is voor mij een klankbord om de mens achter elk talent nog beter te begrijpen.
Daar zij de ziel achter Go4Jobs goed vat, levert zij echt toegevoegde waarde naar ontwikkeling en ontplooiing van talent binnen onze ondernemende bedrijfscultuur.

Tom Van Geystelen, (Managing Director, Go4Jobs)

Loopbaan-Coaching

…vertrouwen en sterke verbinding…op een uitdagende wijze confronteren,…dichter bij realisatie van doel.

"Marina is een heel integere coach die je ogenblikkelijk op je gemak stelt. Ze maakt tijd vrij wanneer je haar écht nodig hebt, een service die je als coachee in de knoop, heel veel vertrouwen geeft.
Ze heeft mij enorm geholpen om terug “luchtigheid” te krijgen en mijn doel terug duidelijk te zien. Ze zorgt ervoor dat je alles vanuit een ander perspectief bekijkt, met oog voor je potentieel en talent. Ze is enorm sterk in het lezen van nonverbale communicatie en geeft op een aangename manier terug wat ze ziet, iets wat enorm veel zelfinzicht oplevert en waardoor je tegelijk wordt gerustgesteld dat wat je voelt en hoe je je voelt perfect ok is.
Dankzij het vertrouwen en de sterke verbinding die ik voel bij haar in de sessie, weet ze mij steeds op een uitdagende wijze te confronteren, en ben ik verbaasd hoeveel inzichten ik op die manier verzamel, en die allen in teken staan van mijn sessiedoel! Intussen enkele maanden na de sessies sta ik al vele stappen dichter bij de realisatie van mijn doel."

Sofie Nauwelaerts

Executive Coaching

…durft te challengen en confronteren…tegelijk ook zacht en empatisch…

"Marina heeft bij Eandis al duidelijk haar sporen verdiend. Ze heeft getoond dat ze een sterke coach is die durft te challengen en confronteren wanneer nodig maar tegelijk ook zacht en empatisch is. Ze heeft een ruime ervaring opgebouwd in het coachen van zowel hogere profielen als teams. Bovendien heeft ze ook een uitgebreide business ervaring om op terug te vallen hetgeen zeker een meerwaarde betekent en ook geapprecieerd wordt.
Marina baseert zich op goed onderbouwde theorieën en modellen in haar coachings zonder dat deze de overhand nemen. Ze zet in wat past naargelang de situatie en dit voor zowel individuele als teamtrajecten. … Specifiek voor teamcoachings zien we haar meerwaarde vooral daar waar er ook een zekere expertise verwacht wordt van de coach. Bijvoorbeeld coaching van een management team om doelstellingen te bepalen of een nieuwe visie te ontwikkelen. Met andere woorden, teams helpen bij het opnemen van hun verantwoordelijkheid."

Lieve Vanderbiest, Leentje Demeester (Eandis)

Team Coaching

…een aantal kapstokken rond zelfanalyse, leiderschap en teammanagement… gebalanceerd evenwicht tussen theorie, praktische toepassing en open discussie…

In mijn uitdaging om een sterk management team uit te bouwen dat in volste vertrouwen naar elkaar bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van elkeen alsook aan de individuele zowel als de collectieve doelstellingen, trok Marina haar aanpak me aan. Door een aantal kapstokken in te bouwen rond zelfanalyse, leiderschap en team management met een gebalanceerd evenwicht tussen theorie, praktische toepassing en open discussie zijn we er op een korte tijd in geslaagd om elkaar te versterken.
Een cultuur van openheid en vertrouwen die een versnelling kreeg door haar aanpak, betekende meteen ook dat afstemming spontaan werd georganiseerd om elkaars ideeën te toetsen, nieuwe ideeën te integreren, elkaar te challengen en te versterken. Het was fantastisch om vast te stellen dat 2 iteraties met telkens 2dagen off site met het hele team voldoende waren om van een succes te spreken.

Katrien Rots (ING)

Leiderschapsontwikkeling

…uitzonderlijk trefzeker in het geven van feedback

Ik leerde Marina kennen in de cursus "Personal assessment and Entrepreneurial Leadership" die deel uit maakt van het MBA programma aan de Flanders Business School.
In de training biedt Marina een brede waaier van leerkaders aan. Dit leidt voor een grote groep van mensen naar inzichten die net op dat ogenblik in het leven zeer toepasselijk en bruikbaar zijn. Marina slaagt erin om zeer makkelijk contact te leggen met mensen en een band van vertrouwen te creëren. Ze kan erg goed luisteren en bewijst dit door uitzonderlijk trefzeker te zijn in het geven van feedback. De training heeft mij meer inzicht gegeven in mezelf en heeft mij op die manier sterker gemaakt.

Ir Bart Van Herck (Practicing Excellence, MBA-alumnus FBS)

Existentieel Counselen

…meer moed…meer energie… positiever…

“Ik ga heel anders buiten dan ik binnen gekomen ben. Ik heb meer moed, voel meer energie, heb een gevoel van “het kan”. In het algemeen veel positiever.”

“Ik vind het bij jou gemakkelijk om open te zijn, eerlijk te zijn. De manier waarop je alles reflecteert... Je lichaamshouding, open, uitnodigend, zonder veroordeling….

M.V. (Finance Director)

Conflicten uitklaren

…een nare situatie kunnen ombuigen naar een bijzonder verrijkende ervaring …

Beste Marina,
Jaren geleden heb ik jou leren kennen, toen we een conflictsituatie op het werk in kaart hebben gebracht en op een correcte manier aan het bedrijf waar ik toen werkte, hebben proberen voor te stellen. Ik ging onder jouw begeleiding gesprekken aan met de collega’s die mij hadden geraakt. Ook binnen de eigen afdeling hebben we via een aantal groepssessies duidelijkheid proberen te scheppen, niet alleen over wat er is mis gelopen maar ook over de bijdrage die eenieder aan de oplossing kon leveren. Ik vond dat soms vreselijk moeilijk en gelukkig stond ik er toen niet alleen voor;
Na het verwerken van de eerste stress heb ik nog 10 coaching sessies bij jou gevolgd, gespreid over twee jaar. Op basis van concrete situaties uit mijn werkomgeving, mijn reactie daarop en constante feedback van jouw kant, heb ik begrepen wat er is misgelopen. We hebben samen te nemen acties gedefinieerd, opgevolgd en progressie gemaakt.
Vandaag ben ik een veel rijker mens ! Ik ken mijzelf veel beter en als leidinggevende weet ik nu perfect wat werkt en niet werkt, niet alleen voor mijzelf maar ook voor de mensen waaraan ik leiding geef. Gaandeweg is mijn managementstijl veranderd en ik krijg daar nu vaak complimenten over. Ik heb veel over mijzelf geleerd en terwijl ik het moeilijk had om de bewuste spiegel voor te houden, kijk ik er nu graag in met een glimlach. Met jouw hulp heb ik een nare situatie kunnen ombuigen naar een bijzonder verrijkende ervaring die mij professioneel vooruit heeft geholpen en mij ook “in het gewone leven” een bewuster voelend mens heeft gemaakt.
Het doet mij nog steeds plezier om jou af en toe eens terug tegen te komen !

A.L. (Finance Director)

Dr Marina Avau • Bridges for Choice bvba • Keizer Karellaan 18 • B 1982 Elewijt

Tel: +32(0)476 211137

of stuur een boodschap